Hipertansiyon ve Magnezyum


Kan dolaşımının sağlanması için bir basınç gereklidir. Bu basıncın normalden fazla olmasına hipertansiyon ya da yüksek tansiyon denir. Kan basıncı ölçülürken büyük tansiyon (sistolik kan basıncı) ve küçük tansiyon (diyastolik kan basıncı) denilen iki farklı kan basıncı değerine bakılır. Kalbin kasılması sırasında ölçülen kan basıncı, büyük tansiyon, kalbin gevşemesi esnasında ölçülen kan basıncı ise küçük tansiyondur. Hem büyük tansiyon hem de küçük tansiyonun normalden fazla olması hipertansiyondur.

Hipertansiyon çok yaygın bir hastalıktır ve hastaların büyük bir kısmının kan basıncındaki yükselmenin farkında olmaması, hipertansiyonun önemini arttırmaktadır. Hipertansiyon ilerleyen süreçlerde değişik böbrek, kalp, damar hastalıklarına, felçlere ve görme kaybına veya ölümlere yol açabilir. Tuz tüketiminin fazla olduğu toplumlarda, hipertansiyon görülme oranı daha sıktır.

Magnezyum damar yapısındaki hücrelerin Ca, Na, K ve pH seviyelerini etki ederek damar tıkanıklığı ve basınç değişikliklerine olan cevabı düzenler. Ayrıca Mg kalsiyum kanal antagonisti gibi davranır, bu etkiyi de kalp ve damar düz kas hücrelerindeki artmış kalsiyum girişini engelleyerek gerçekleştirir. Bunun sonucunda magnezyum kan basıncı düşüşüne ve kalbin korunmasına yardımcı olur. Kan damarlarının genişlemesi, kan basıncını düşürücü etki oluşturur. Magnezyumun bir diğer özelliği de vazodilatör (kan damarını genişletici) etkiye sahip olan nitrik oksit üretimini düzenlemesidir. Tüm bu etkiler nedeni ile magnezyum eksikliğinin hipertansiyon patogenezinde etkisi vardır ve en önemlisi yapılan birçok çalışmada kan basıncı ile serum magnezyum seviyeleri arasında ters orantı olduğu gösterilmiştir.  

Vücutta kan basıncını düzenleyen en önemli mekanizmalardan biri de renin-anjiotensin sistemidir. Bu sistem kan basıncının normal değerlerde seyretmesinde etkilidir. Çalışmalar yüksek renin seviyeleri gösteren hipertansiyonlu hastaların, normal tansiyonlu kişilere göre serum magnezyum seviyelerinin belirgin şekilde düşük olduğunu göstermiştir.

Yapılan çalışmalar magnezyum takviyesinin hipomagnezemi durumlarında tansiyonu düzenleyici etkisinin olacağını göstermektedir. Magnezyum takviyesinin sistolik ya da diastolik basınçta düşüşlere neden olduğu klinik çalışmalarca gösterilmiştir. Ayrıca tansiyon hastalarının hipertansiyon tedavisi için kullandıkları diüretikler, özellikle de tiazid diüretikler idrarla magnezyum atılımını arttırdığı için bu kişilere magnezyum takviyesi yapılması önerilmektedir.

Önerilen takviye süresi ve kullanım

Tedavi süresince 1x1/2x1 (Prospektüs bilgisi) şeklinde uygulanabilir.

 

Literatür 1: Abstract Tercüme Tam Metin

Literatür 2: Abstract Tercüme Tam Metin

Literatür 3: Abstract Tercüme Tam Metin

Literatür 4: Abstract Tercüme Tam Metin

 

 

<<önceki sayfa >>